Nieuwe editie AST-NIP

De nieuwe Algemene Standaard Testgebruik (AST-NIP) 2017 is een geheel herziene versie van de AST-NIP 2010. Aanleiding voor deze nieuwe versie is de revisie van de Beroepscode voor psychologen in 2015, waar de AST-NIP een uitwerking van is.

De aanpassingen in de nieuwe AST-NIP ten opzichte van de vorige versie:

  • De tekst van de AST-NIP is sterk uitgebreid, met o.a. aandacht voor het gebruik van een COTAN beoordeling bij het kiezen van een geschikt instrument door de professional;
  • Er zijn tekstblokken toegevoegd waarin begrippen worden uitgediept en waarin relevante casuïstiek wordt besproken, zodat theorie en praktijk samen komen;
  • De verwijzingen naar artikelen in de Beroepscode zijn geactualiseerd;
  • Nieuw is de online Engelstalige versie die beschikbaar komt via psynip.nl.

De AST-NIP 2017 is inmiddels als brochure naar alle NIP-leden verstuurd.

Vragen of opmerkingen

Heeft u de brochure niet ontvangen? Of heeft u vragen, opmerkingen of andere feedback? Stuur dan een bericht naar cotan@psynip.nl.