Nieuw: Generieke Module Diversiteit

Een zorgaanbieder moet er zijn voor álle burgers. De nieuwe Generieke module Diversiteit helpt professionals en aanbieders om hier rekening mee te houden.

Op kwaliteitsontwikkelingggz.nl komen vier deskundigen aan het woord over de generieke module, waaronder Evert Bloemen (Pharos). Bloemen was voorzitter van de werkgroep die de Generieke module Diversiteit heeft opgesteld.

Vanuit het NIP heeft Cristina Vellinga (voormalig voorzitter a.i. sectie Interculturalisatie) een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze module.

 

Culturele diversiteit

Bloemen: “De focus van deze module is culturele diversiteit. De toegang tot de zorg en de kwaliteit van zorg moet aansluiten bij elke patiënt. De module geeft tips en adviezen die je als zorgverlener helpen om aan te sluiten bij de persoon die voor je zit met een andere culturele achtergrond.”

 

Een grote stap vooruit

Rob van Dijk (Parnassia Groep): “Oog hebben voor culturele diversiteit is overigens niet alleen van belang voor migranten, dat is een grote misvatting. Culturele verschillen tussen stad en platteland, of religie-gerelateerd, werken evenzeer door in de behandelrelatie.
Uit de praktijk kennen we veel zinnige en werkbare interventies die helpen rekening te houden met culturele diversiteit in de ggz. Hoewel sommige daarvan (nog) niet evidence based zijn, zijn professionals overtuigd van hun belang. Er is voor deze interventies draagvlak en zodoende staan ze in deze generieke module beschreven. In die zin is deze module een grote stap vooruit.”

Ronald van Noort, voorzitter cliëntenraad-iPsy: “Patiënten zijn vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van deze module. Deze generieke module is een belangrijke eerste stap naar multiculturele zorgverlening. Eenieder die in de zorg zit, of dat nu is als behandelaar, patiënt of naaste, zou ik willen oproepen om deze generieke module te lezen en te leren wat je hiervan zelf in de praktijk kunt toepassen.”

 

Workshop

De Centrale commissie Culturele diversiteit en psychologie zet Generieke Module Diversiteit op de agenda voor verdere bekendmaking bij de leden. Aan mogelijke vragen over de toepassing van deze module zal de commissie tegemoetkomen met een workshop of andere bijeenkomst.