Nieuw bestuur en directeur akwa - Kwaliteitsinstituut voor de ggz

De contouren van akwa, alliantie kwaliteit in de ggz, zijn steeds meer zichtbaar. Inmiddels is het voltallige bestuur benoemd, Dominique Vijverberg is aangesteld als directeur.Het NIP heeft in het kader van de agenda ggz voor gepast en gebruik mede aan de wieg gestaan van akwa, een onafhankelijke organisatie van patiënten en professionals die de kwaliteit van de ggz verder vorm gaat geven. Deze zomer worden de werkzaamheden van het NKO overgedragen aan akwa. Ook onderdelen van SBG gaan op in akwa.

Het zestallige bestuur van akwa bestaat uit leden met diverse achtergronden en expertises. De 52-jarige Vijverberg treedt per 15 augustus in dienst.

Lees meer