Model privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde psychologen

Het NIP ondersteunt psychologen met een model privacyverklaring in het kader van de AVG. Dit model kunt u aanpassen aan de doelgroep van uw praktijk of bureau. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van kracht geworden. Bij het NIP zijn vooral vragen van zelfstandig gevestigde psychologen binnengekomen over de gevolgen die de AVG heeft voor hun werk en praktijkvoering.

De AVG verplicht ook zelfstandig gevestigde psychologen om een privacyverklaring op te stellen. In deze privacyverklaring kunt u uitleggen hoe u met cliëntgegevens en dossiers omgaat en de rechten van cliënten respecteert.

Het NIP biedt u een model privacyverklaring die u op de website van uw praktijk of bureau kunt plaatsen. Dit model kunt u aanpassen aan de doelgroep van uw praktijk of bureau.

Met dank aan de NVO voor het ter beschikking stellen van deze documenten.

 

Meer informatie