NIP sluit zich aan bij Pact voor Ouderenzorg

Tijdens de Invitational conference op 8 maart, georganiseerd door de sectie Ouderenpsychologie over de positie van de psycholoog in de ouderenzorg, besloot het NIP zich aan te sluiten bij het Pact voor Ouderenzorg. De tweet hierover van het NIP werd snel geliked door de minister. Het Pact richt zich op drie pijlers: eenzaamheid bestrijden, langer thuiswonen en het verbeteren van de verpleeghuiszorg. 

Het werk van psychologen is hier ook op gericht.

Met verschillende partijen uit de zorg, zoals VWS, Zorgverzekeraars Nederland en Actiz, sprak het NIP over de rol en positie van de psycholoog in de ouderenzorg. Diezelfde dag tekenden 35 andere partijen – samen met Minister de Jonge – een pact om de zorg aan ouderen te verbeteren. De drie belangrijkste pijlers van het pact zijn:

  • De eenzaamheid van ouderen signaleren en doorbreken
  • goede zorg en ondersteuning thuis
  • de kwaliteit van verpleeghuiszorg verbeteren

De psychologen van het NIP zijn actief op alle drie in het pact genoemde speerpunten.  Een goed moment dus voor het NIP om daarbij aan te sluiten. Psychologen vervullen namelijk sinds jaar en dag een belangrijke rol in de psychosociale zorg aan ouderen, bijvoorbeeld als het gaat om (preventie van) depressie, gedrags- en stemmingsproblematiek. Dit gebeurt in verpleeghuizen, maar ook steeds meer bij de mensen thuis. Vooral in de thuissituatie is, volgens het NIP, nog een grote gezondheidswinst te behalen. Dat psychologische interventies steeds belangrijker worden, blijkt ook uit wettelijke documenten, zoals bijvoorbeeld de wet Zorg en Dwang het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Thema’s die het NIP belangrijk vindt om de kwaliteit van ouderenzorg te bevorderen:

  • Preventie en vroegtijdige interventies
  • Goed opgeleide en toegeruste zorgprofessionals
  • Richtlijnontwikkeling voor standaarden in de zorg
  • Financiering mag geen belemmering zijn voor het leveren van goede zorg en ondersteuning aan ouderen en hun mantelzorgers

Meer informatie