Campagne Minder regelgekte, meer zorg slaat aan

Dat de administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) met de helft verminderd moeten worden, onderstrepen de meer dan 162 duizend handtekeningen die gezet zijn onder het manifest van GGZ Nederland. De brancheorganisatie overhandigt het ondertekende manifest aan onder andere staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS.

Het manifest is onderdeel van de campagne ‘Minder regelgekte meer zorg’ van GGZ Nederland. In het manifest staan zeven actiepunten die voor de ggz moeten worden gehanteerd. Zo moet de patiënt terug op de eerste plaats, moet het aantal regels worden gehalveerd en moeten medewerkers alleen registreren wat echt belangrijk is voor de behandeling van de patiënt.

GGZ Nederland overhandigt het manifest ook aan patiëntenorganisaties en andere belangenbehartigers, de vakbeweging, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, instituties als de Nederlandse Zorgautoriteit, het Zorginstituut Nederland, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de vakbeweging en beroepsverenigingen. Volgens de brancheorganisatie gaan in het eerste kwartaal van 2018 hulpverleners, medewerkers van de zorgadministratie, zorgverkopers, controllers en bestuurders aan de slag om de regelgekte in de eigen organisatie te verminderen.

Op een speciale website worden de aanpak en behaalde resultaten van collega’s in andere ggz-instellingen gedeeld. Daarnaast bekijkt GGZ Nederland samen met technische experts uit andere secties hoe de ggz slimmer met de informatievoorziening en –beheer om kan gaan. De resultaten worden met de medewerkers in de ggz gedeeld en de meest aansprekende vernieuwende ideeën worden uitgevoerd.

 

Bron: Skipr