Minder jongeren met jeugdzorg in eerste helft 2018

Voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt niet verder toegenomen. 

In de eerste zes maanden van 2018 kregen bijna 337 duizend jongeren jeugdzorg, 11 duizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

 

Rapportages jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Om de gemeenten bij de uitvoering te ondersteunenis in de Jeugdwet een regeling opgenomen voor het ontsluiten van beleidsinformatie met gegevens over jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verstrekken hierover gegevens aan het CBS.

 

Meer informatie