Meer opleidingsplaatsen en betere werkverdeling nodig voor kortere wachttijden

De lange wachttijden in de (curatieve) ggz zijn al een tijd in het nieuws. Het NIP spant zich in om de wachttijden te verkorten. Het grote probleem is dat er te weinig regiebehandelaren beschikbaar zijn. De wachtlijsten in de zorg kunnen pas effectief worden verminderd als dit tekort structureel wordt aangepakt.

NIP eist concretere toezeggingen en ondertekent daarom  brief aan Tweede Kamer niet

De afgelopen periode weken was het NIP in overleg met staatssecretaris, patiëntenfederatie, verzekeraars en brancheverenigingen over de wachttijdenproblematiek. Meer opleidingsplaatsen, verruiming van het kwaliteitsstatuut met nieuwe regiebehandelaren en het veel beter benutten van nieuw talent dat de arbeidsmarkt op stroomt. Dat is nodig om het wachttijdenprobleem structureel te kunnen oplossen.

Het NIP voert actie en trekt aan de bel bij de minister, staatssecretaris, verzekeraars, brancheverenigingen en professionals. Steun ons! Like en deel dit LinkedIn-bericht om ons signaal kracht bij te zetten!  of kijk eerst op www.psynip.nl/NIPinactie

Wat willen wij bereiken:

Meer opleidingsplaatsen

Het NIP maakt zich als een van de weinige partijen echt hard om snel meer mensen op te leiden als regiebehandelaar. Van de door instellingen aangevraagde gesubidieerde opleidingsplaatsen wordt maar 40% toegekend. Dat moet veel sneller omhoog. Ook moeten ervaren behandelaren veel beter via EVC (eerder verworven competenties) hun BIG-registratie kunnen behalen en daarmee de mogelijkheid tot regiebehandelaren krijgen.

 

Beter benutten benodigde capaciteit

Daarnaast willen we de inzet uitbreiden van regiebehandelaren. De Kinder- en Jeugdpsycholoog bijvoorbeeld mag nu maximaal 1 jaar een patiënt uit de jeugdwet doorbehandelen in de volwassen ggz. De Klinisch Neuropsycholoog en GZ-psycholoog met specialistische kennis binnen een bepaalde deelsectie kunnen veel meer dan nu als regiebehandelaren worden ingezet. De experimenteerruimte van het kwaliteitsstatuut moet daarin optimaal worden benut.

Tot slot kan inzet van de startende psychologen en ervaren basispsychologen meer mogelijkheden bieden als medebehandelaar. Zo kan veel werkdruk bij regiebehandelaren worden weggenomen. Deze starters en basispsychologen kunnen een grote rol spelen in de ondersteuning van patiënten zo lang zij op de wachtlijst staan.

 

Hogere ambities dan in de brief aan de Tweede Kamer

Voor het NIP zijn deze punten om de arbeidsmarktproblematiek zó essentieel dat we besloten hebben de brief aan de Kamer over de aanpak wachttijden niet te ondertekenen. Onze ambities vonden we hierin onvoldoende hard terug. Inhoudelijk staan we wel achter veel van de hoofdlijnen in deze brief, maar we missen concrete toezeggingen. Als NIP zetten we ons hier sterk op in bij de komende gesprekken over het het hoofdlijnenakkoord voor de ggz.