Medewerkers VWS beleven ouderenzorg tijdens werkbezoek

“Wat voegt het aanbod van (gz)psychologen toe aan goede en doelmatig zorg voor ouderen? En aan zorg voor mensen met een chronische ziekte (en hun mantelzorgers)?” Die vraag werd aan het NIP gesteld in de beleidsoverleggen met VWS. “Kom het eens bekijken in de praktijk”, luidde het antwoord.

De medewerkers van het ministerie wilden ook meer weten over het behandelaspect in zo’n dagprogramma. De afspraak werd snel gemaakt en zo bezocht een delegatie van medewerkers van het ministerie en de Nederlandse Zorgautoriteit op vrijdag 6 juli jl. ouderenorganisatie Zorgspectrum in Nieuwegein.

De beleidsmakers uit Den Haag kregen niet alleen een kijkje in de keuken van de zorg, zij deden ook actief mee aan de behandelingen van psychologen aan mensen met Dementie en Parkinson.

Het NIP en Zorgspectrum waren erg verheugd met dit bezoek, omdat je de zorg pas goed leert begrijpen als je het ook daadwerkelijk ziet en ervaart.

 

Complexe zorgvraag en financiering

Naast de actieve patiëntenzorg spraken de partijen (het Zorgspectrum, VWS en het NIP) over de complexe financiering in de zorg en over de problematiek bij ouderen thuis (extramurale behandeling EMB).

Het Zorgspectrum speelt in op de zorg voor ouderen thuis met een ambulant geriatrisch team: een team dat ouderen thuis bezoekt als zij zorg nodig hebben. Psychologen met specifieke expertise in de ouderenzorg spelen hierbij een belangrijke rol. Meer hierover leest u binnenkort in een artikel van De Psycholoog.

 

Extramurale behandeling naar zorgverzekeringswet in 2020

Het werkbezoek vond plaats in het kader van de voorbereiding op de overheveling van de extramurale behandeling in 2020 naar de Zorgverzekeringswet.