Licentie DSM5 gebruik

GGZ Nederland heeft voor de hele jeugd-ggz een licentie afgesloten voor het vastleggen van de diagnosecode volgens de DSM5 in registratiesystemen voor 2018.

NIP leden die werken met DB(B)C’s maken hierbij gebruik van DSM5 classificatie-systematiek. Voor het gebruik van deze DSM5 is een licentie nodig.

Met subsidie van VWS heeft GGZ Nederland voor de hele jeugd-ggz een licentie afgesloten met Boom Uitgevers voor het vastleggen van de diagnosecode volgens de DSM5 in registratiesystemen voor het jaar 2018. De licentie gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 in en loopt tot en met 31 december 2018.

 

Voorwaarden
  1. De licentie is beperkt tot de DSM-5 classificatie: te weten de lijst van codes, stoornisnamen en domeinen van DSM-5, vermeld op p. 21 t/m 70 van de 1edruk van het “Beknopt overzicht van de criteria DSM-5” (Nederlandse vertaling, 2014).
  2. De licentie is beperkt tot het classificeren en vastleggen van de diagnose in interne registratie- en informatiesystemen, waaronder een elektronisch cliënten of patiëntendossier, door aanbieders van geestelijke gezondheidszorg binnen het domein van de Jeugdwet (jeugd-ggz).

Daarnaast dient in de registratie- en informatiesystemen waarin de inhoud uit de DSM5 is opgenomen de volgende informatie te worden opgenomen:

© 2000-2013 American Psychiatric Association, p/a Uitgeverij Boom, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden

*DSM-5 is a registered trademark of the American Psychiatric Association, and is used with permission herein. Use of these term is prohibited without permission of the American Psychiatric Association. Use of this trademark does not constitute endorsement of this product by the American Psychiatric Association.

Wanneer u de DSM5 voor ander gebruik inzet, dient u hiervoor toestemming te vragen bij Boom Uitgevers via info@boomamsterdam.nl.

Afspraken over 2019 moeten nog gemaakt worden. Zodra deze bekend zijn informeren wij u weer!