Leergang bekostiging ggz zvw

De Zvw bekostigingssystematiek in de volwassen GGz, en vooral de gespecialiseerde GGz is complex met veel regels op allerlei niveaus. De NZa heeft, speciaal voor behandelaren in de ggz, een nieuwe leergang over declareren in de gespecialiseerde ggz ontwikkeld. Deze leergang is een gratis online cursus die in twintig minuten de basis van het zorgstelsel en de dbc-systematiek behandelt. Daarnaast is er ook een uitgebreide leergang, die gericht is op medewerkers van de zorgadministratie en informeert over alle regelgeving in 2018. Vrijgevestigde NIP leden die zelf hun administratie doen kunnen kiezen welke van de twee het meest geëigend is.

 

Deelnemer aan pilot nieuwe bekostiging?
Neemt u deel aan de pilot rond het nieuwe zorgclustermodel 2020 voor de ggz en forensische zorg, dan is er een aparte leergang beschikbaar voor het zorgclustermodel. Deze is vooral bedoeld voor zorgaanbieders die meewerken aan de ontwikkeling van het nieuwe model, om hen te ondersteunen bij de pilots. Iedereen kan de leergang doorlopen en zo kennismaken met het nieuwe model. Het doorlopen van deze e-learningmodule kost ongeveer een uur. Let wel: dit nieuwe zorgclustermodel is nog in ontwikkeling en daarmee geen eindversie. Het NIP is direct betrokken bij de ontwikkeling van dit nieuwe zorgclustermodel. Het NIP bureau blijft geïnteresseerd in uw bevindingen. Laat het ons weten.

 

Aanmelden voor een leergang?
Alle leergangen zijn gratis en bereikbaar via www.dbcleergang.nl. U moet zich eerst registreren. Zodra u een bevestigingsmail met wachtwoord ontvangt, kunt u aan de slag.

 

Lees meer over dit project in het dossier AGGT