Laura Kunst wint Publicatieprijs van de Psycholoog

De redactieraad van De Psycholoog wil jong talent in de psychologie aanmoedigen tot het schrijven van goede en originele artikelen in de Nederlandse taal. Laura Kunst, MSc, promovendus aan de Universiteit van Tilburg wint de Publicatieprijs 2017.

 

Cognitieve gedragstherapie (CGT) geldt als de gouden standaardbehandeling voor angst en depressie. Maar werkt CGT ook beter dan andere therapieën? Meta-analyses hierover leiden tot uiteenlopende conclusies, soms op basis van precies dezelfde data. Hoe kan dat? Laura Kunst plaatst enkele kanttekeningen bij deze meta-analyses en bespreekt in hoeverre CGT voor angst en depressie effectiever is dan andere therapieën. Met haar bijdrage wint Kunst de Publicatieprijs 2017 van De Psycholoog. Lees het artikel

 

Laura Kunst, MSc, is promovendus aan de Universiteit van Tilburg. Zij doet onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van cognitieve gedragstherapie en autonomieversterkende therapie voor angststoornissen. ZonMw kende haar een subsidie toe om onderzoek te doen naar de behandeling van angststoornissen. Over een onderwerp dat aan dit onderzoek voorafging schreef Kunst het winnende artikel voor de Publicatieprijs.

 

De conclusie van Kunst is dat al decennia wordt bediscussieerd welke therapie het best werkt. Het is niet eenvoudig is om één behandeling aan te bevelen en uit te leggen waarom deze effectief is. CGT is effectief gebleken, maar er is weinig bewijs dat CGT ook effectiever is dan andere behandelingen voor angst en depressie. Kunst pleit voor meer onderzoek.

 

Jaarlijkse publicatieprijs

De redactieraad van De Psycholoog wil jong talent in de psychologie aanmoedigen tot het schrijven van goede en originele artikelen in de Nederlandse taal. In 1995 is daarom een tweejaarlijkse Publicatieprijs voor aankomende auteurs ingesteld die in 2017 voor de elfde keer is uitgeloofd. De prijs bestaat uit een publicatie als hoofdartikel in De Psycholoog en een bedrag van € 1250.