Kiezen in de ggz

Live vanaf november: kiezenindeggz.nl, een website die cliënten en verwijzers ondersteunt bij het vinden van een passende ggz-behandelaar. Zorg er daarom voor dat uw gegevens goed staan vermeld in het AGB-register. 

Op de website wordt de volgende informatie getoond:

  • Contactgegevens
  • Informatie over soorten behandeling
  • Informatie over wachttijden en vergoedingen

Kiezen in de ggz geeft straks een zo compleet en actueel mogelijk overzicht van alle ggz-aanbieders met een AGB-code. De gegevens van zorgaanbieders op deze website, zijn gebaseerd op de gegevens in het AGB-register.

 

Controleer uw gegevens in het AGB-register

Wilt u dat uw organisatie of praktijk ook goed wordt gevonden en correct wordt vermeld, dan is het belangrijk dat u uw gegevens van tevoren goed controleert. Dat kan rechtstreeks in het AGB-register, of via de huidige proefversie van Kiezen in de ggz. Eventuele wijzigingen geeft u door aan Vektis.

Let op: uit testen met toekomstige gebruikers blijkt dat (ook) het vermelden van uw website zeer op prijs wordt gesteld.

 

Over kiezenindeggz.nl

Kiezen in de ggz is een initiatief van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met veldpartijen en Zorgverzekeraars Nederland. P3NL is vertegenwoordigd in de adviesraad. Zorginstituut Nederland is namens het ministerie van VWS de subsidiegever.