Kansrijke Start

Kabinet investeert in de eerste 1000 dagen 

Op woensdag 12 september is in Tilburg het actieprogramma Kansrijke Start​ gepresenteerd. Het NIP is blij met deze aandacht voor de eerste levensfase.

Minister Hugo de Jonge onderschrijft met de lancering van dit programma dat de periode van kinderwens tot 2 jaar cruciaal is voor de ontwikkeling en ontplooiing op latere leeftijd.

 

Wetswijziging

De minister kondigt bij de lancering ook een wetswijziging aan, die het mogelijk maakt al voor de geboorte ondersteuning en begeleiding te bieden aan kwetsbare ouders. Voor het actieprogramma Kansrijke Start is 41 miljoen euro beschikbaar.

Lancering Kansrijke Start

 

Het NIP is blij met de aandacht die er met het programma is voor de eerste levensfase. Het sluit aan bij de visie onder het Manifest 1001 Kritieke Dagen, een initiatief van NIP, DAIMH, Babywerk en NVO.

Het NIP wil zich er vanuit 1001 Kritieke Dagen voor blijven inzetten de kennis op het gebied van ‘infant Mental health’ (IMH) breder bekend en toegankelijk te maken  voor professionals in de jeugdgezondheidszorg, geboortezorg en de ggz. IMH is erop gericht de kwaliteit van de ouder-kindrelatie te verhogen, en integreert kennis uit de ontwikkelingspsychologie, genetica en neurowetenschappen.

In aanloop naar Kansrijke Start heeft het NIP er via 1001 Kritieke Dagen sterk voor gepleit de psychologische aspecten van de ouder-kindrelatie nadrukkelijk te benoemen (in samenhang met het medische en sociale domein), en zal dit blijven doen.

 

Lokale coalities

De bedoeling van Kansrijke Start is dat overal in het land lokale coalities rondom de eerste 1000 dagen worden opgericht. Deze coalities maken met elkaar afspraken over het inzetten van effectieve maatregelen rondom de zwangerschap, bijvoorbeeld over het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (kwetsbare) ouders. In onder andere Tilburg, Den Haag, Heerlen, Hoogeveen en Rotterdam zijn de eerste coalities al gevormd.

De minister wil daarnaast de Wet publieke gezondheid aanpassen, zodat kwetsbare ouders via de JGZ al voor de geboorte ondersteuning en begeleiding kunnen krijgen.

 

Boek en manifest voor minister de Jonge

Na afloop van de bijeenkomst heeft het NIP de minister het boek Kiekeboem! van Jeugd-bestuurslid Yael Meijer meegegeven, met daarin het Manifest 1001 Kritieke Dagen.

Het belang van het betrekken van het mentale/psychische domein is daarbij nog eens benadrukt. Het NIP heeft de minister laten weten dat het samen met de partners van 1001 Kritieke Dagen van harte bereid is hieraan een bijdrage te leveren.

Kiekeboem!

 

Meer lezen