Internetconsultatie BIG II: Kom op voor de Kinder- en Jeugdpsycholoog en reageer voor 18 februari!

Eind 2017 is de internetconsultatie over het wijzigingsvoorstel van de Wet BIG II online geplaatst. Het NIP zal uitgebreid reageren, maar roept leden nogmaals op dat ook individueel te doen.

De internetconsultatie sluit op 18 februari 2018!

Het wetvoorstel regelt onder meer de toevoeging van het beroep orthopedagoog-generalist (OG) aan de wet BIG. Het NIP kan het wetsvoorstel op dit punt niet ondersteunen. In 2015 is door het NIP bij VWS een aanvraag ingediend om ook de Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) op te nemen in de wet BIG. Dat is noodzakelijk om de expertise van kinder- en jeugdpsychologen ook in het domein 18+ toegankelijk te houden, en cliënten eenduidige kwaliteitsborging te garanderen.

Het NIP is niet tegen de opname van de OG in de wet BIG, maar voor gelijktijdige opname van de Kinder- en Jeugdpsycholoog. Als het wetsvoorstel BIG II in deze vorm wordt aangenomen zorgt dit voor:

  • grote ongelijkheid ussen K&J-ers en OG-ers in het veld
  • een niet te verantwoorden onduidelijkheid in kwaliteitsborging voor de cliënt
  • een bedreiging voor de toekomst van het vakgebied Ontwikkelingspsychologie

Dat kan en wil het NIP niet laten gebeuren.

URGENTIE

Via de internetconsultatie kan iedereen zijn of haar mening te geven over het wetsvoorstel. De reacties worden meegenomen bij het verzoek om advies door de Raad van State. Daarna spreken de Tweede en Eerste Kamer zich nog uit over het voorstel, voordat de wetswijziging van kracht wordt. Het is dus van belang nu een signaal af te geven!

Kom op voor de positie van Kinder- en Jeugdpsychologen

Reageer voor 18 februari 2018 op de internetconsultatie BIG II

Stel een brief op en maak daarbij eventueel gebruik van deze argumenten

Vermeld waar je werkt waarom dit voor jou extra van belang is

Upload je reactie via deze link

 

Lees meer achtergronden over de aanvraag K&J in BIG in het themadossier.