In wording: Jeugdhulp-richtlijn Trauma (2021)

Het NIP is mede-eigenaar van het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. De 16e richtlijn van het Programma biedt handvatten voor het signaleren en aanpakken van trauma.

In de jeugdhulp en jeugdbescherming valt het woord ‘trauma’ soms al snel.

  • Wat wordt er precies met trauma bedoeld?
  • Hoe zien normale én afwijkende reacties van kinderen en jongeren op ingrijpende gebeurtenissen eruit?
  • Hoe kunnen jeugdprofessionals hen daarbij ondersteunen?
  • Wanneer zet je een signaleringsinstrument in?
  • Wie kan wat bieden aan passende hulp en ondersteuning?

Aan de hand van deze en andere vragen geeft de toekomstige richtlijn over trauma aanbevelingen aan jeugdprofessionals voor het signaleren van traumagerelateerde klachten en het toeleiden naar passende zorg.

Ook beoogt de richtlijn om traumasensitiviteit onder jeugdprofessionals te vergroten. Zo kan over- en onderdiagnostiek van traumagerelateerde problemen zo veel mogelijk worden voorkomen.

 

Voorjaar 2021

Samen met cliënten, professionals en deskundigen buigen de aangewezen ontwikkelaars zich de komende twee jaar over de inhoud.

De richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming over het signaleren en aanpakken van trauma wordt voorjaar 2021 verwacht op richtlijnenjeugdhulp.nl. Naast de richtlijn zelf worden dan ook de onderbouwing, informatie voor ouders en een set praktische werkkaarten gepubliceerd.

 

Achtergrondinformatie

Het ontwikkelen van richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming is een initiatief van het NIP, de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

Zowel de ontwikkeling als de invoering van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming wordt gesubsidieerd door het Ministerie van VWS. De programmaorganisatie is
in handen van het Nederlands Jeugdinstituut.

Richtlijnen gelden als professionele standaarden van de beroepsgroepen en dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp en jeugdbescherming.