Impasse rond wachttijdenproblematiek aan de kaak gesteld

Met een reeks maatregelen hoopt staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid de impasse rond de wachtlijsten in de GGZ te verbeteren. In een brief aan de kamer stelt Blokhuis dat het probleem van de wachttijden complex is en zeer grote gevolgen kan hebben. 

De GGZ aanbieders in Nederland beloofden de wachttijd terug te brengen met zelfopgelegde normen: Uiterlijk vier weken na aanmelding voor een behandeling moet het eerste gesprek plaatsvinden, waarna na maximaal 10 weken de behandeling moet beginnen (de zgn. Treeknormen). Dat bleek te ambitieus, want die norm wordt vrijwel nergens nog gehaald. GGZ Nederland erkent dat het om een complex en weerbarstig probleem gaat. Krapte op de arbeidsmarkt, omzetplafonds en regeldruk worden als een nijpend probleem ervaren.

Blokhuis vindt dat de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg ook moet gaan over de periode dat mensen wachten op zorg, de aanmeldwachttijd. ‘Er zijn GGZ aanbieders die hele goede resultaten laten zien met de manier waarop zij patiënten ondersteunen tijdens het wachten op behandeling. Als het bij die aanbieders kan, moet dat op andere plekken ook kunnen. Ik verwacht van alle aanbieders dat zij hier veel meer werk van maken.’
Blokhuis wil alle betrokken partijen stevig aanspreken op hun verantwoordelijkheid; ‘De oplossing is niet simpel, maar ik zie echt wel dat er meer kan. Ik ga hierover op zeer korte termijn in gesprek met aanbieders, verzekeraars en de toezichthouders’.

Het NIP heeft een kort lijntje met staatssecretaris Blokhuis en brengt daarbij de volgende punten onder de aandacht:

  • Met spoed toename van regiebehandelaren vergroten door
    • Meer gz opleidingsplaatsen en betere vergoeding opleidingskosten
    • Snelle erkenning ervaren psychologen via EVC trajecten
    • K&J psychologen met ervaring in de zorg (postmaster SKJ Psychologen) opnemen in het BIG register
  • Meer inzet van masterpsychologen als medebehandelaren voor intake, diagnostiek ondersteuning, mee opstellen van behandelplannen en ondersteuning in (groeps)behandelingen waarmee regiebehandelaren ontlast worden en masterpsychologen ervaring opdoen
  • Meer inzet van masterpsychologen in de eerstelijns waaronder de POH-GGZ, wijkteams, arbeid gerelateerde zorg en op school als preventie en vroegtijdige interventie.
  • Inzet van masterpsychologen in de langdurige zorg bijvoorbeeld bij extramurale behandelingen en eerstelijnsverblijf, om onnodige opname in de ggz te voorkomen

De invoering van het Kwaliteitsstatuut heeft duidelijk gemaakt dat er onder regie van een bekwaam en bevoegd regiebehandelaar goede zorg geleverd kan worden. Inzet van taakdelegatie kan een goede bijdrage zijn aan de aanpak van de wachtlijsten zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de behandeling. Maar, door het tekort aan regiebehandelaren (m.n. Gz-psychologen) kunnen de beschikbare basispsychologen (wo de masterpsycholoog), minder ingezet worden. Het NIP roept op om met name te werken aan een versnelde toename van (BIG-geregistreerde) GZ-psychologen. Daarnaast zouden ook de zorgverzekeraars meer ruimte kunnen bieden om in de vrijgevestigde praktijken meer wo masterpsychologen in te zetten als  medebehandelaar.

Vandaag is het NIP aanwezig bij het Congres ‘Meer grip op wachttijden in de GGZ’. Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg (GGZ), is er één te veel. Staatssecretaris Blokhuis spreekt in de ochtend. Doel van het congres is om op landelijk én regionaal niveau meer grip te krijgen op wachttijden. De manier waarop we dit doen, is het delen van kennis en oplossingen tussen de verschillende partijen in de GGZ.

Vind hier De Kamerbrief van Staatssecretaris Blokhuis en het onderzoek van het Trimbosinstituut

Taskforces boeken resultaat

Regionale taskforces boeken resultaat in het terugdringen van de te lange wachttijden in de ggz. Data blijkt uit de eerste resultaten van een project in acht regio’s. KPMG bracht tijdens het congres deze resultaten naar buiten. Lees het artikel op Zorgvisie.nl