Hoe kunnen we mensen op de wachtlijst beter ondersteunen?

Cliënten die op een wachtlijst staan voor een behandeling in de ggz kunnen veel baat hebben bij wachtlijstondersteuning door ervaringsdeskundigen, POH-GGZ, het wijkteam of ervaren masterpsychologen in instellingen. Dit bleek op 6 december 2018 tijdens de creatieve Meet-up over wachtlijstondersteuning waarin verschillende beroepsgroepen hun ervaringen deelden.

 

De groep ging aan de slag met verschillende casussen. Hun ervaring leverde een bron van goede ideeën op. Wat kun je bijvoorbeeld doen als een jongere zich bij de huisarts meldt omdat hij kampt met een depressie en verslavingsproblemen heeft, een moeilijke situatie thuissituatie en bekend is bij de politie? Zo’n jongen vraagt niet makkelijk om hulp en zal snel afhaken als hij te lang aan zijn lot wordt overgelaten.

 

Een wijkteam kan bijvoorbeeld al direct aan de slag met een jobcoach of biedt schuld als dat nodig is. Daarmee bied je iemand een positief vooruitzicht. Door te praten met ervaringsdeskundigen voelt hij zich erkend in zijn problemen en staat hij er niet alleen voor. Er is zelfs een kans dat hij zijn leven weer zelf oppakt zonder hulp uit de ggz of met een korter traject.

 

Bij de andere casussen bleek ook hoeveel er mogelijk is om iemand direct te ondersteunen zodra hij of zij hulp vraagt. De creatieve sessie leverde verrassende en waardevolle resultaten op. Het wachttijdbegeleidingstraject wordt ondersteund door onderzoeksbureau SIRM. De resultaten worden gedeeld tijdens het congres Weg van de wachtlijst op 11 april 2019.