Herziene versie ZN circulaire Therapieën ggz Zvw

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft onlangs een herziene circulaire uitgebracht met het gezamenlijk advies van zorgverzekeraars over het wel of niet voldoen van therapieën ggz aan de stand van de wetenschap en praktijk. In vervolg daarop blijkt of de therapie in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering (Zvw).

Ten opzichte van de eerdere versie is de definitie van rTMS aangepast en een duiding van fysiotherapie binnen de ambulante GGZ‐behandeling toegevoegd. ZN heeft de aangepaste circulaire op haar website geplaatst (zie deze link). Hier is een toelichting bij geplaatst, waarin de wijzigingen ten opzichte van de versie van juni 2017 worden toegelicht. Het NIP bureau gaat de komende weken verder in gesprek met ZN over zowel de inhoud van de circulaire als de procedure van het tot stand komen van deze circulaire.

 

Zie ook:

NIP themadossier Curatieve GGZ Zvw

Nieuwsbericht van 4/7/2017