De herziene Algemene Standaard Testgebruik NIP komt eraan!

Het NIP heeft een nieuwe versie van de Algemene Standaard Testgebruik vastgesteld, de AST-NIP 2017. Hierin  staan algemene richtlijnen om te komen tot een verantwoorde testkeuze en tot het juist gebruik van psychodiagnostische instrumenten in het kader van de psychodiagnostiek en/of psychologische interventies.

De AST-NIP 2017 is een uitwerking van de Beroepscode voor psychologen 2015 en is de opvolger van de AST-NIP 2010. In deze geheel herziene en sterk uitgebreide versie worden beroepsethische kwesties rond testgebruik besproken aan de hand van voorbeelden, die aan de praktijk zijn ontleend. De AST-NIP 2017 zal binnenkort als brochure worden verspreid onder de NIP leden en komt ook online beschikbaar via de website van het NIP.