GGZ Tarieven Zvw 2019

De NZA ggz tarieven voor 2019 zijn gepubliceerd. Deze zijn t.o.v. 2018 geïndexeerd.

NIP leden die GGZ-zorg leveren (en declareren) binnen de Zorgverzekeringswet zijn gehouden aan NZa (beleids)regels en tarieven.

 

Kostenonderzoek

De NZa begint eind 2018 een nieuw en uitgebreid kostenonderzoek om de tarieven in de ggz en fz te herijken (het NIP is hierbij betrokken). Vanwege de omvang en gewenste zorgvuldigheid -zoals tussentijdse afstemmingen met veldpartijen- kan dit onderzoek in 2019 nog niet leiden tot een nieuwe basis voor de tarieven. Daarom heeft de NZa de dbc-tarieven voor 2019 geïndexeerd.

De tariefbeschikkingen 2019 zijn gepubliceerd voor de volgende sectoren:

Zie ook de meer inhoudelijke veranderingen in NZa regelgeving 2019

De informatieproducten (gebruikersdocumenten, toelichting validatieregels en toelichting codelijsten) en tabellen (beslisboom, kenmerkende factoren, codelijsten en validatieregels) van zowel de ggz als de fz vindt u op werkenmetdbc’s.nza.nl