Extra gelden voor opleidingen ggz verdeeld

De extra gelden uit het ggz-akkoord zijn verdeeld over de deelnemende partijen.In het akkoord, dat eerder deze maand werd gesloten, zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de wachtlijsten in de ggz. Onderdeel van de afspraken is een extra investering van 20 miljoen euro voor extra opleidingen in 2019. Lees het nieuwsbericht

Deze extra opleidingsplaatsen moeten helpen de ontstane wachtlijsten te verkleinen. Dat lukt alleen met voldoende goed opgeleide professionals.

Extra opleidingsplaatsen in 2019 als gevolg van de investering:

  • 185 gz-psychologen (tweejarige opleiding)
  • 8 psychiaters (viereneenhalfjarige opleiding)
  • 9 verslavingsartsen (tweejarige opleiding)
  • 7 verpleegkundig specialisten (driejarige opleiding)
  • 16 verpleegkundig specialisten (tweejarige opleiding)
  • 82 sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen (anderhalfjarige opleiding)
  • 188 hbo-verpleegkundigen (reservering extra stageplekken)

Het ggz-akkoord is gesloten door GGZ Nederland, het ministerie van VWS, evenals MIND, NVvP, V&VN, Zorgverzekeraars Nederland, NIP, P3NL, LVVP, RIBW Alliantie, Federatie Opvang, InEen en platform MEER GGZ.