E-learning bij zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen

Bij de zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen is een e-learning beschikbaar. De kwaliteitsstandaard geeft een goed beeld van de laatste stand van zaken rondom Angst. De e-learning geeft inzicht in wat de zorgstandaard betekent voor de dagelijkse praktijk.

Recent is de zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen ingediend bij het register van Zorginstituut Nederland. Deze zorgstandaard wordt gezien als een kwaliteitsinstrument voor de norm voor goede ggz-zorg. Voor professionals in de ggz is het daarom belangrijk op korte termijn veel informatie over deze kwaliteitsinstrumenten tot zich te nemen.

De e-learning bij de zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen is met name bedoeld voor gz-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten. Zij kunnen voor het volgen ervan accreditatiepunten krijgen voor nascholing. De e-learning is te vinden via werkenmetggzstandaarden.nl.

 

Wegwijs in de zorgstandaard

De e-learning maakt deelnemers op een snelle en eenvoudige manier wegwijs in de zorgstandaard. Naast een inleiding op de zorgstandaard, vinden deelnemers er kenniselementen en casuïstiek. Na afloop weten zij wat de zorgstandaard inhoudt en hoe zij deze kunnen gebruiken in de praktijk. De grootste uitdaging is vervolgens deze standaard over de behandeling van een ‘gemiddelde cliënt’ te vertalen naar de context van uw eigen cliënt.

Wie de e-learning met succes doorlopen heeft, krijgt accreditatiepunten. Accreditatie is beschikbaar voor deelnemers die zijn ingeschreven bij NIP als kinder- en jeugdpsycholoog/NVO orthopedagoog generalist of eerstelijns psycholoog, de VGCt of de FGzPt.

De e-learning is ontwikkeld door het NIP, de NVGzP en de VGCt in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO)*.

 

De zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen

In de zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen is vastgelegd wat goede zorg voor cliënten met angststoornissen inhoudt. Het uitgangspunt hierbij is: hoe wordt goede zorg op het juiste moment, door de juiste persoon en op de juiste wijze aangeboden? Met als uiteindelijke doel om, samen met de cliënt en zijn of haar steunsysteem, de kwaliteit van het zorgproces te optimaliseren.

Bekijk de zorgstandaard op ggzstandaarden.nl of lees meer in het themadossier Richtlijnen en Zorgstandaarden.

*Het NKO gaat op in akwa, alliantie kwaliteit in de ggz. Deze organisatie is per 1 januari 2019 operationeel.