Dubbelinterviews: professionalisering en het belang van de beroepsverenigingen

In vier dubbelinterviews gaan professionals uit het jeugddomein met elkaar in gesprek. Deze interviews zijn gebundeld in de brochure ‘Professionalisering en het belang van de beroepsvereniging’.

De geïnterviewde professionals uit uiteenlopende beroepsgroepen uit het jeugddomein praten over thema’s als samenwerking, gezamenlijk vakmanschap, professionalisering en de meerwaarde van lidmaatschap van een beroepsvereniging.

Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J)

Deze interviews zijn georganiseerd binnen het programma ‘Professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming’. De dubbelinterviews zijn georganiseerd door de samenwerkende beroepsverenigingen, waaronder het NIP (AJN, BCMB, BV Jong, BPSW, NVO, V&VN en VVAK) binnen het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J). Zij hebben zich gezamenlijk ingezet om de stem van professionals te laten horen en daarmee bij te dragen aan de verdere professionalisering in het jeugddomein.

Samenwerking

Beroepsverenigingen ondersteunen professionals bij het versterken van hun professionaliteit. Dat gaat niet alleen over de individuele beroepsontwikkeling, maar ook over de ontwikkeling van de beroepsgroep als geheel en over de samenwerking tussen die verschillende beroepsgroepen.

In het jeugddomein werken allerlei beroepsgroepen, die elkaar nog onvoldoende kennen. Het is niet altijd duidelijk wat de rol en verantwoordelijkheid is van beroepsverenigingen. In deze brochure vertellen professionals wat zij en hun beroepsvereniging bijdragen aan goede kwaliteit van hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers. Daarmee geven ze een inkijkje in hun dagelijkse werk, waarin ze samen met kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers zoeken naar oplossingen voor hulpvragen.