Cijfers bekend over Jeugdzorg voor en na de Jeugdwet

Het CBS heeft vandaag cijfers bekend gemaakt over het gebruik van jeugdzorg over de jaren 2011-2016. Uit het rapport blijkt dat jaarlijks ongeveer 11 procent van de jongeren in Nederland een vorm van jeugdzorg krijgt (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering). Dat percentage is over deze jaren redelijk stabiel gebleven.

De overgang van jeugdzorg naar gemeenten in 2015 lijkt geen invloed te hebben gehad. In 2014, net voor de invoering van de Jeugdwet, was een afname te zien in de afname van jeugdzorg.

Lees hier alle cijfers en achtergronden:

 

Evaluatie Jeugdwet vanuit het perspectief van de professionals

Uit de formele evaluatie van de Jeugdwet die in januari is aangeboden aan de Tweede Kamer blijkt Dat het sinds invoering van de Jeugdwet vooral gaat om transitie. De gewenste moet nog grotendeels vorm krijgen. Ook blijkt uit de evaluatie dat juist de gezinnen die de hulp het hardste nodig hebben, de grootste moeite om hun weg te vinden richting jeugdhulp.

 

Het NIP heeft samen met andere beroepsverenigingen ook een eigen onderzoek laten uitvoeren onder de achterban. Professionals vinden het zorgelijk dat het in veel gemeenten nog niet lukt om aan alle kinderen en jongeren tijdig de passende hulp en jeugdbescherming te bieden.

 

FNV Zorg & Welzijn concludeert vandaag dat een jaar na de invoering van de Jeugdwet het percentage jeugdzorg met 7% is gestegen, maar dat de capaciteit en middelen in de jeugdzorg flink achterop zijn gebleven. Daardoor is de druk op professionals flink toegenomen.

 

Verder lezen:

  • Nieuwsbericht NIP over evaluatie Jeugdwet
  • Persbericht beroepsverenigingen over de evaluatie vanuit het perspectief van professionals
  • Rapport Evaluatie Jeugdwet “De Stem van de Professional”
  • Persbericht FNV over druk op jeugdhulp en professionals