Actiecampagne: Kansrijke start kinderen

Minister de Jonge wil aan de slag met het onderwerp Kansrijke start voor kinderen, en kondigt nog voor de zomer een landelijke aanpak en actieprogramma aan. Ongeveer 14% van de kinderen in Nederland heeft een minder gunstige start bij de geboorte. Vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide zijn daarvan de oorzaak, die ook gevolgen kan hebben voor ontwikkeling en gezondheid op latere leeftijd. Dit actieprogramma moet er voor zorgen dat kinderen een goede start kunnen maken. 

Dit sluit aan bij het project 1001 Kritieke Dagen van NIP, NVO, DAIMH en Babywerk*.

Vanuit 1001 Kritieke Dagen is het NIP aangesloten bij een breed landelijk platform rondom een veilige, gezonde en kansrijke start.

Kinderen van vrouwen in achterstandswijken hebben zelfs een groter risico op sterfte en ziekte rond en kort na de geboorte. Deze verschillen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld leefstijl, voeding en sociale omgeving.

Samen met gemeenten en partijen uit onder meer de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg wil de minister een landelijk programma neerzetten, dat zich richt op het verbeteren van samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg. Ook het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (aanstaande) ouders is een belangrijk aandachtspunt zijn.

 

*Zie ook het themadossier
**Zie persbericht
*** Positionpaper Naar een veilige, gezonde en kansrijke start