Aart Franken (NIP) in Trouw: Opleiden van psychologen helpt de ggz

Meer deskundigheid bij de beoordeling van patiënten kan wachtlijsten verminderen. Zet psychologen in, betoogt AB-lid Aart Franken vandaag in dagblad Trouw.

Aart Franken reageert in het artikel op een bijdrage van emeritus hoogleraar neurologie Rien Vermeulen. Vermeulen stelde dat psychiaters de wachtlijsten in de ggz kunnen oplossen. Zijn voorstel is psychiaters aan de poort van ggz-instellingen te zetten om verwijzingen te beoordelen.

Maar, hier past bescheidenheid aldus Franken: “in 45 minuten een diagnose stellen zonder gepaste diagnostiek is onwenselijk.”Bovendien is er nu al een tekort aan psychiaters. Aart Franken pleit ervoor om post-master opgeleide psychologen intakes te laten verzorgen: psychologen in het Big-register (gezondheidszorg- en klinisch psychologen) en de Kinder- en Jeugdpsychologen NIP.

Franken benoemt ook dat er psychologen zijn die wel veel ervaring en opleiding hebben, maar die zichzelf niet gekwalificeerd gz-psycholoog mogen noemen. Onder andere het NIP onderzoekt hoe ze op basis van Eerder Verworven Competenties (evc) alsnog erkend kunnen worden als gz-psycholoog, zodat zij als regiebehandelaar kunnen optreden en en op die manier meer gekwalificeerde psychologen kunnen bijdragen aan het versneld verkorten van de wachtlijsten.