Tekorten jeugdzorg lopen op in Groningen

Groningse gemeenten kampen met grote financiële tekorten op het gebied van jeugdzorg. Het tekort bedroeg na de zomer 14 miljoen euro en is inmiddels opgelopen. In september stapten tien Groningse gemeenten uit de financiële solidariteitsregeling, waarbij was afgesproken dat ze tekorten samen zouden opvangen

In de regio komen steeds meer kinderen in de jeugdzorg terecht. Volgens gemeenten neemt de sociale problematiek van kinderen toe door onder meer vechtscheidingen en psychische stoornissen. Een aantal gemeenten kan de tekorten in de jeugdzorg dekken met geld uit andere potjes, maar dit is niet overal mogelijk.

Tekort

Bij de overheveling van jeugdzorg naar gemeenten per 1 januari 2015 was de verwachting dat de kinderen beter en efficiënter geholpen konden worden. In een onderzoek van de NOS en Binnenlands Bestuur gaven gemeenten aan meer tijd nodig te hebben voor een ‘innovatiever’ en passender zorgaanbod. Uit het onderzoek bleek dat ruim driekwart van de gemeenten inmiddels een wachtlijst voor jeugdzorg heeft.

Bron: Dagblad van het Noorden