Webinar: Overstap naar uitvoeringsvarianten voor de jeugd-ggz

In een webinar op 20 november lichten experts van het programma i-Sociaal Domein, GGZ Nederland, VNG en het NIP de overstap naar uitvoeringsvarianten voor de jeugd-ggz toe. Het webinar start om 14.00 uur en geeft inzicht in wat gemeenten en aanbieder moeten doen tot 1 januari 2018 en wat vanaf die datum. 

Deze overstap heeft impact op werkprocessen bij gemeenten en aanbieders. Ook moet software worden aangepast aan de nieuwe bekostigingssystematiek met uitvoeringsvarianten in plaats van DBC’s.  Tijdens het webinar kunnen deelnemers vragen inzenden. Nadien wordt een opname van het webinar online gezet.

20 november 2017: Online webinar Overstap naar uitvoeringsvarianten voor de jeugd-ggz
Tijdstip: 14.00 uur tot 15.00 uur

Doelgroep

Medewerkers van gemeenten en aanbieders van jeugd-ggz die zich bezighouden met de inkoop, contractering, declaratie en facturatie van jeugd-ggz in 2017 en 2018, applicatiebeheerders van gemeenten en aanbieders, financiële professionals van gemeenten en aanbieders.

Aanmelden

Meld u aan voor dit webinar op 20 november

Meer informatie

Jeugd-ggz: van DBC naar Uitvoeringsvariant