Webinar nieuwe financiering volwassen ggz

Vanaf 2020 verandert de financiering van de ggz. Het huidige stelsel van de generalistische basis-ggz met zorgprestaties (bk, bm, bi en bc) en gespecialiseerde ggz met DBC’s komt dan ten einde. Daarvoor in de plaats komt het zorgclustermodel gebaseerd op het zorgstelsel in Groot-Brittannië, dat op essentiële onderdelen afwijkt van het bestaande stelsel in Nederland. Om de nieuwe financiering ggz toe te lichten organiseert het NIP op 30 augustus een Webinar.

Niet de DSM-classificatie bepaalt de zorgprestatie, maar de zorgvraagzwaarte van de cliënt. De HoNOS+ vragenlijst meet deze zorgvraag aan de hand van 14 leefgebieden van de cliënt.  Hieruit volgt een advies voor behandeling in een van de 21 geformuleerde zorgclusters waarbinnen de behandeling plaatsvindt. De behandelaar bepaalt met de cliënt de behandeling in dat cluster en evalueert op vaste momenten de voortgang en de wenselijke vervolgstappen. Het NIP ontwikkelt met andere Beroeps- en brancheverenigingen dit nieuwe stelsel en betrekt hierbij graag haar leden werkzaam in de ggz. Dit ontwikkelproces kent enkele fasen. Zorgprofessionals doen op dit moment ervaring op met de HoNOS+ vragenlijst en koppelen de huidige behandelinzet aan de methodiek van het clustermodel. In een grootschalige pilot oefenen honderden aanbieders op dit moment met de eerste concepten van het model.

 

Doel van het webinar

Het webinar is bedoeld voor professionals in de ggz instellingen en vrijgevestigde praktijken. Wat houdt het zorgclustermodel in en wat betekent werken met het zorgclustermodel vanaf 2020? En waarom is het belangrijk daar nu al bij betrokken te zijn? Ook wordt uitgelegd hoe u kunt meedoen met de pilots en zelf ervaringen kunt opdoen met het nieuwe model. Deelname aan de pilots heeft grote voordelen: Loop voor op uw collega’s door gratis de geaccrediteerde HoNOS+ training te volgen. Deelnemers van de pilot krijgen een financiële vergoeding en ICT ondersteuning om hun systemen op orde te krijgen voor het clustermodel. Maar het belangrijkste voordeel is dat u  mee bepaalt hoe het zorgstelsel in de volwassen GGZ er van af 2020 uit komt te zien.

 

Nu al aanmelden voor de pilots?

Nu al benieuwd naar het clustermodel? Bekijk dan de filmpjes op de website van de NZa https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ggz/Doorontwikkeling-ggz/1360433/. Wij zoeken op korte termijn nog enthousiaste zorgprofessionals die deel willen nemen aan de pilot. Meer weten? Stuur dan een bericht aan U kunt zich nu ook al opgeven als deelnemer aan de pilots door een mailtje te sturen aan  pilotsggzfz@nza.nl

 

Aanmelden voor de webinar op 30 augustus om 18.30 uur? Volg deze link.

 

Meer weten wat het NIP voor u doet op het gebied van de ontwikkelingen in de ggz? Bekijk het themadossier Agenda gepast gebruik en transparantie ggz