‘Wanneer ben je zorgvuldig genoeg?’

Op donderdag 18 mei organiseerden NVO en NIP een bijeenkomst over gesloten jeugdhulp voor (onafhankelijke) gekwalificeerde gedragswetenschappers. Ongeveer 80 enthousiaste orthopedagogen en psychologen kwamen hier op af.

Een gesloten plaatsing is een ingrijpende gebeurtenis. Het is daarom van belang dat het besluit hiertoe zorgvuldig en met waarborgen omkleed tot stand komt. Sinds januari 2015 kan de kinderrechter, naast de reguliere machtiging en de spoedmachtiging, ook een voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp afgeven. De voorwaardelijke machtiging en de rol van de gedragswetenschapper waren onderwerp van deze bijeenkomst.

Na een toelichting op het onderzoek naar de rol van de gekwalificeerde gedragswetenschappers bij het afgeven van een instemmingsverklaring voor een voorwaardelijke machtiging en een toelichting op de juridische achtergronden, gingen we met de aanwezigen in gesprek over beroepsethische en organisatorische dilemma’s in de praktijk. Hoe ver ga je als gedragswetenschapper in je advies dat je meegeeft aan de kinderrechter, betrek je ouders wel of niet, hoe toets je de voorwaarden, hoe ziet deze toetsende rol er uit en wat als je ‘druk’ ervaart als onafhankelijke gekwalificeerde gedragswetenschapper om een instemmingsverklaring af te geven?

Over deze en andere vragen gingen we met elkaar in gesprek. De projectleiders van ThuisBest en JouwZorg (twee initiatieven uit de praktijk) namen ons tot slot mee in manieren waarop gesloten jeugdhulp korter en efficiënter georganiseerd kan worden.

De werkgroep gesloten jeugdhulp van NIP en NVO gaat de slag met de opbrengst van deze bijeenkomst.

In het themadossier vindt u meer informatie over de gesloten jeugdhulp.