Uitspraak van de maand december

Het College van Toezicht publiceert iedere maand een uitspraak van de maand in de nieuwsbrief van het NIP. Die uitspraak wordt doorgaans gekozen omdat hij een voorbeeldfunctie heeft en kan dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen.

Uit deze uitspraak blijkt dat speciale expertise nodig is indien u als psycholoog betrokken bent bij heftige echtscheidingen van cliënten die elkaar al dan niet terecht beschuldigen van seksueel misbruik van de kinderen. In dit geval onderzocht de onervaren psycholoog het kind zonder toestemming van beide ouders en rapporteerde tot twee keer toe bij Veilig Thuis zonder daarbij de meldcode te volgen. Een schorsing van een jaar in het lidmaatschap van de vereniging was het resultaat.

Hoger beroep ingesteld.

Lees als voorbeeld hierover de uitspraak van de maand december

Bekijk  hier  eerdere uitspraken van de maand

 

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep:

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan worden geklaagd over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.