Richtlijn seksuele ontwikkeling Jeugd in voorbereiding

Wat moet je als professional in de jeugdhulp en jeugdbescherming weten over seksuele ontwikkeling? Hoe kun je kinderen, jongeren en hun ouders ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling? Hoe maak je signalen van knelpunten in die ontwikkeling bespreekbaar en wat kun je vervolgens het beste doen? Deze vragen gaan beantwoord worden door de richtlijn over seksuele ontwikkeling. Binnen het Programma Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming wordt gestart met de ontwikkeling van een deze 15e richtlijn. De verwachte opleverdatum is januari 2020. Ontwikkelaars zijn Rutgers en TNO.


Knelpuntenanalyse

Voorafgaand aan de ontwikkeling van de richtlijn is een knelpuntenanalyse uitgevoerd. Daaruit komt  onder meer naar voren dat aandacht nodig is voor het bespreekbaar maken van seksueel gedrag en seksuele ontwikkeling. Dit blijven professionals in de praktijk lastig vinden.

 

Planning

Globaal worden tussen nu en januari 2020 de volgende stappen doorlopen:

  • 2018: Ontwikkeling conceptrichtlijn samen met cliënten, professionals en deskundigen; op dit moment worden de ontwikkelwerkgroep en klankbordgroep samengesteld.
  • Eind 2018, eerste helft 2019: Proefinvoering conceptrichtlijn in de praktijk.
  • Tweede helft 2019: Verwerken commentaar en ervaringen, moment van autorisatie, gereed maken van de richtlijn, de onderbouwing, de informatie voor ouders en de set werkkaarten voor plaatsing op de site.
  • Januari 2020: Richtlijn Seksuele ontwikkeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming is online te vinden en te raadplegen via richtlijnenjeugdhulp.nl. Aansluitend nemen professionals en cliënten de richtlijn in gebruik.

 

Richtlijnen Jeugdhulp

Het Programma Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming is een initiatief van het NIP, de NVO, en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Op dit moment zijn er 14 richtlijnen beschikbaar. Bij ieder ontwikkeltraject zijn wetenschappers, professionals en cliënten betrokken. Zij denken en schrijven mee en leveren op verschillende momenten commentaar. Nadat alle commentaren zijn verwerkt, autoriseren NIP, NVO en BPSW de richtlijn. Richtlijnen gelden vanaf dat moment als professionele standaard van de betreffende beroepsgroep.

Voor de praktijktoets – in maart 2018 – van de herziene versie van de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen worden nog vijf duo’s gezocht; professionals werkzaam in de brede jeugdhulp of jeugdbescherming. Lees hier meer.

 

Netwerkbijeenkomst 14 december

Op 14 december aanstaande organiseren we van 12.30 tot 16.00 uur de laatste netwerkbijeenkomst van dit jaar. Onder de noemer Vraag maar ‘RAAK’! (Richtlijnen-Aan de slag-ADHD-Kindermishandeling) wordt van 12.30 tot 16.00 uur een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Zie daarvoor de uitnodiging hier.

Zie voor meer informatie de website en volg het programma op Twitter.