Praat mee in Den Haag over werkervaringsplaatsen!

Werkervaringsplaatsen (WEP) zijn ‘het’ onderwerp van gesprekken die het NIP samen met de NVO de afgelopen periode voerde met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Om starters hier direct bij te betrekken is er een focusgroep op gezet. Deze is nog niet gestart, omdat er (nog) te weinig aanmeldingen zijn. Het is van groot belang om het contact met Den Haag over dit thema goed te blijven borgen. Daarom is het NIP dringend op zoek naar startende psychologen die op dit moment een WEP hebben of in het verleden een WEP hebben gehad.

Het invullen van een vragenlijst (aangeleverd door SZW) is de eerste activiteit. De exacte invulling daarna is nog niet bekend, maar het is wel de bedoeling om als deelnemer binnen deze groep (laag frequent) betrokken te blijven. Zoveel mogelijk digitaal, en in het urgente geval met een bijeenkomst in Utrecht bij het NIP of de NVO.

Dit is de kans om uw mening over dit onderwerp op hoog niveau te delen. Wilt u actief betrokken zijn bij dit actuele onderwerp, hierover in gesprek gaan of informatie en ervaringen aanleveren? Stuur een mail aan: nicole.janssen@psynip.nl