NZa behandelt klachten over wachttijden

 

Bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn sinds een oproep in het tv-programma Kassa in april 94 meldingen binnengekomen van mensen met klachten over lange wachttijden in de ggz. Daarvan stonden 27 melders ook daadwerkelijk op een wachtlijst bij een ggz-aanbieder. Andere melders hadden in het verleden lang moeten wachten of meldden klachten over hun lopende behandeling. Dat meldt NZa op hun website.

 

Alle klachten zijn inmiddels door NZa behandeld. In een enkel geval blijft de wachttijd ook bij een andere behandelaar lang. Het gaat dan om mensen met complexe problemen. Mensen die langer dan de Treeknorm moesten wachten zijn er door NZa op gewezen dat de zorgverzekeraar de plicht heeft tot bemiddeling. In een aantal gevallen heeft deze alsnog goed bemiddeld zodat tussenkomst van de NZa niet nodig was. Bij veertien mensen heeft de NZa contact opgenomen met de zorgverzekeraar, om van de verzekeraar te horen welke actie zij onderneemt. Verzekeraars hebben deze mensen naar een andere zorgaanbieder bemiddeld of voor overbruggingszorg gezorgd terwijl ze op de wachtlijst staan.

 

Het NIP onderschrijft het belang van kortere wachtlijsten in de ggz. Met andere partijen is afgesproken dit te bevorderen door het beter werken volgens richtlijnen, vergroten van de doorstroom, verhogen van de opleidingscapaciteit van gespecialiseerd personeel, inzet van E-health, betere ketenzorg tussen Jeugdwet,  WLZ en WMO, meer ambulante zorg om de afbouw van bedden op te vangen, betere zorgbemiddeling door de verzekeraars en verbeteringen binnen de acute ggz.

 

Lees ook: