Veel belangstelling voor NIP-Webinar nieuwe financiering ggz

Gisteravond organiseerde het NIP een webinar over de financiering van de ggz, die naar verwachting vanaf 2020 verandert. Tijdens het webinar werden deelnemers live geïnformeerd en konden ze tijdens de uitzending vragen stellen. Voor de ontwikkeling van het nieuwe financieringsstelsel bevestigden (bijna) alle kijkers  het belang van de testfase. Sommige kijkers meldden zich direct aan. U kunt zich hierbij aansluiten.

Op de site van de NZa leest u hoe het huidige stelsel van de generalistische basis-ggz met zorgprestaties en gespecialiseerde ggz met DBC’s wordt vervangen door het zorgclustermodel, gebaseerd op het zorgstelsel in de UK.

Het webinar, dat hier is terug te vinden, is bedoeld voor professionals in de ggz, instellingen en vrijgevestigde praktijken. Op een toegankelijke manier is uitgelegd wat het zorgclustermodel inhoudt en hoe er mee te werken vanaf 2020. Verwacht wordt dat het huidige stelsel van van de generalistische basis-ggz met zorgprestaties (bk, bm, bi en bc) en gespecialiseerde ggz met DBC’s vervangen wordt door een stelsel van zorgclusters gebaseerd op de zorgvraagzwaarte van cliënten.  De manier van registreren en afrekenen van de geboden zorg zal ook veranderen.

Zorg op maat
Een groot verschil met het huidige stelsel is dat de DBC’s gebaseerd op de DSM-classificatie (bijvoorbeeld angst, depressie of persoonlijkheidsstoornis) worden vervangen door zorgclusters die gebaseerd zijn op de zorgvraagzwaarte van de cliënt. De HoNOS+ vragenlijst meet deze zorgvraag aan de hand van 14 leefgebieden van de cliënt. Hieruit volgt een advies voor behandeling in een van de 21 geformuleerde zorgclusters waarbinnen de behandeling plaatsvindt. De behandelaar bepaalt met de cliënt de behandeling in dat cluster en evalueert op vaste momenten de voortgang en de wenselijke vervolgstappen. De NZa ontwikkelt met het NIP en andere Beroeps- en brancheverenigingen en verzekeraars dit nieuwe stelsel en betrekt hierbij graag professionals werkzaam in de ggz. De sheets van het webinar kunt u ook hier bekijken.

Deelnemen aan de pilot
Zorgprofessionals doen op dit moment ervaring op met de HoNOS+ vragenlijst en koppelen de huidige behandelinzet aan de methodiek van het clustermodel. In een grootschalige testomgeving (een pilot) oefenen honderden aanbieders op dit moment met de eerste concepten van het model. NIP-leden kunnen nu al zelf ervaringen opdoen met het nieuwe model door mee te doen aan deze pilot. Deelname heeft grote voordelen: deelnemers volgen bijvoorbeeld gratis de geaccrediteerde HoNOS+ training. Daarbij krijgen zij een financiële vergoeding en ICT-ondersteuning om hun systemen op orde te krijgen voor het clustermodel. Maar het belangrijkste voordeel is dat deelnemers mee bepalen hoe het zorgstelsel in de volwassen GGZ er vanaf 2020 uit komt te zien.

Nu al aanmelden voor de pilots?
Wilt u ook weten van de hoed en de rand? Het NIP zoekt op korte termijn nog enthousiaste zorgprofessionals die deel willen nemen aan de pilot. Meer weten? Stuur een bericht naar pilotsggzfz@nza.nl. 

Meer achtergrondinformatie vindt u in het themadossier en in het nieuwsbericht over het nieuwe financieringstelsel