NIP bezorgd over beroepsgeheim in nieuwe ‘aftapwet’

De nieuwe Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel ‘sleep- of aftapwet’ genoemd maakt inbreuk op het beroepsgeheim van psychologen. De nieuwe wet, die in juli door de Eerste Kamer is aangenomen en de Nederlandse inlichtingendiensten meer bevoegdheden geeft, maakt geen uitzondering voor digitale cliëntendossiers en de vertrouwelijke communicatie tussen psychologen en cliënten per telefoon, internet en e-mail. Op deze manier komt het beroepsgeheim van psychologen onder druk te staan.

Voor psychologen en cliënten is het de vertrouwensrelatie het fundament onder de professionele relatie. Het beroepsgeheim beschermt niet alleen de vertrouwelijkheid maar is ook de waarborg dat een ieder in alle vrijheid naar een psycholoog kan gaan zonder vrees dat veiligheidsdiensten onbeperkt toegang tot het dossier krijgen. Daarvoor is het in de visie van het NIP noodzakelijk dat er in het kader van deze wet bij het verwerken van cliëntgegevens, extra voorwaarden en waarborgen voor het beroepsgeheim worden gerealiseerd.

Tijdens het wetgevingstraject, waarin beroepsverenigingen in de zorg niet zijn geconsulteerd, is er veel kritiek gekomen van o.a. verenigingen van journalisten, strafrechtadvocaten en privacy-organisaties. Inmiddels  loopt er tot 16 oktober a.s. een ook een handtekeningenactie voor een raadgevend referendum over de Wiv.

 

Leer hier de nieuwe Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten.