Meer aandacht nodig voor leefomgeving kinderen in armoede

Op de verjaardag van Sinterklaas vroeg de Kinderombudsman met het rapport Alle kinderen kansrijk aandacht voor één op de negen kinderen die opgroeit in armoede. Uit het onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede op alle vlakken in hun leven worden beperkt in hun ontwikkeling en het armoedebeleid onvoldoende aansluit bij wat deze kinderen echt nodig hebben.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer benadrukt de impact die armoede heeft op het leven van kinderen: ‘Opgroeien in armoede is zoveel meer dan het niet hebben van spullen. Deze kinderen lopen op alle vlakken in hun leven achterstand op en hebben minder kansen om zich goed te ontwikkelen.’ De aanpak van armoede moet volgens de Kinderombudsvrouw gericht zijn op alle gebieden waar kinderen in armoede achterstand hebben: ‘Nu is Armoedebeleid vooral gericht op het verbeteren van het leven van kinderen buitenshuis. Maar om deze kinderen echt te helpen, moet er een samenhangende aanpak komen die zich richt op de hele leefomgeving van kinderen, te beginnen bij het verbeteren van de onzekere en instabiele thuissituatie.’

Lees hier meer