Landelijke Functietabel Jeugd-GGZ beschikbaar voor gemeenten & aanbieders

De Jeugd-GGZ kent een breed scala aan professionals. De gemeentelijke jeugdregio’s willen inzicht in de inzet van de verschillende professionals om zo de kwaliteit en kostenbeheersing te kunnen verantwoorden. Dit ligt in het verlengde van de Norm verantwoorde werktoedeling. Op verzoek van gemeenten en aanbieders is daarom een landelijke functietabel opgesteld. De GZ-psycholoog / Kinder- en jeugdpsycholoog / Orthopedagoog-generalist / Arts (Agio/Agnio) zitten hierbij in één functietarief groep.

Het NIP (maar ook de VNG) adviseert alle gemeenten en aanbieders om deze functietabel te gebruiken voor functietarieven / gedifferentieerde tarieven (tarief per cluster/ functieniveau) als ook voor verantwoording. Met het gebruik van deze functietabel wordt de diversiteit beperkt. Er is voornamelijk rekening gehouden met gelijke kosten en opleidingsniveau. De functietabel sluit aan bij de beroepenstructuur zoals deze nu ook wordt gebruikt bij j-ggz aanbieders. U kunt de tabel vinden via deze link.