Internetconsultatie BIG II: laat je stem horen als Kinder- en Jeugdpsycholoog

Op 21 december is de internetconsultatie over een voorstel tot wijziging van de Wet BIG II online geplaatst. Het NIP zal uitgebreid reageren, maar roept leden op dat ook individueel te doen. Dat kan tot 18 februari 2018.

Het wetvoorstel regelt onder meer de toevoeging van het beroep orthopedagoog-generalist (OG) aan de wet BIG. Het NIP kan het wetsvoorstel op dit punt niet ondersteunen.

Het NIP heeft in 2015 een aanvraag ingediend bij VWS om ook de Kinder- en Jeugdpsycholoog op te nemen in de wet BIG. Dat is noodzakelijk om de expertise van kinder- en jeugdpsychologen ook in het domein 18+ toegankelijk te houden, en cliënten eenduidige kwaliteitsborging te garanderen.

Als het wetsvoorstel BIG II in deze vorm wordt aangenomen zorgt dit voor:

  • grote ongelijkheid tussen K&J-ers en OG-ers in het veld
  • een niet te verantwoorden onduidelijkheid in kwaliteitsborging voor de cliënt
  • een bedreiging voor de toekomst van het vakgebied Ontwikkelingspsychologie

Dat kan en wil het NIP niet laten gebeuren.

 

Urgentie

Via de internetconsultatie kan iedereen zijn of haar mening te geven over het wetsvoorstel. De reacties worden meegenomen bij het verzoek om advies door de Raad van State. Daarna spreken de Tweede en Eerste Kamer zich nog uit over het voorstel, voordat de wetswijziging van kracht wordt. Het is van belang nu een signaal af te geven.

Alle leden van de sectie Jeugd hebben een persoonlijk bericht ontvangen met daarbij argumenten die zij kunnen gebruiken bij het opstellen van een reactie. Log in en lees de argumenten