Gemeenten krijgen integrale jeugdhulp niet van de grond

PERSBERICHT – Uit de NIP-enquête, recent gehouden onder de leden van het NIP en P3NL, blijkt dat de in 2015 ingezette transformatie van de jeugdhulp ook in 2017 maar zeer traag op gang komt. Of de aangekondigde verandering van inkoopsystematiek dit gaat verbeteren is maar de vraag.

De decentralisatie van de jeugdhulp (gemeenten aan het stuur in plaats van de rijksoverheid) zou moeten leiden tot snellere, meer samenhangende en gepaste hulp aan kinderen en jongeren. Door vermindering van de (administratieve) regeldruk zou meer ruimte ontstaan voor professionals.

De wachtlijsten zijn langer en integrale hulp komt maar moeizaam tot stand. De nieuwe inkoopsystemen van de gemeenten lijken hier nog niet toe bij te dragen. Door meer nadruk op administratieve- en verantwoordingsprocessen, en door lagere tarieven, is er minder ruimte voor de benodigde innovatie en kwaliteitsborging. Voor de jeugd ggz wordt 2018 het jaar van de waarheid.

Lees alle bevindingen in: