Geen MBI heffing voor vrijgevestigde GGZ over 2015

Met de invoering van het macrobeheersingsinstrument (MBI) heeft de Minister van VWS voor 2015 een landelijke omzetgrens (macrobedrag) bepaald. De macro omzet van alle aanbieders voor de geneeskundige ggz, dus ook die van vrijgevestigde aanbieders, is gebonden aan deze door de minister vastgestelde grens. Op 12 december 2014 heeft de NZa een beschikking verstuurd waarin de omzetgrens over 2015 is opgenomen.

Inmiddels is duidelijk dat de omzetgrens (begrotingskader VWS voor GGZ Zvw) over 2015 niet is overschreden. Dit staat in de NZa circulaire die afgelopen week is gepubliceerd. In de beschikking TB-CU-5078-02  van de NZa is het niet opleggen van een MBI heffing voor de ggz in 2015 vastgelegd.