Enquête administratieve lasten Zvw

Het NIP nodigt u, namens VWS, uit om mee te doen aan een onderzoek naar administratieve lasten in de Zvw. De afgelopen jaren zijn door zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS maatregelen genomen om te komen tot een vermindering van de ervaren regeldruk in de ggz.

De afspraken verwijzing bijvoorbeeld zijn in dit kader gemaakt. De enquête is onderdeel van een onderzoek – gefinancierd door het ministerie van VWS – dat bedoeld is om inzichtelijk te maken wat het effect is van deze maatregelen op de ervaren regeldruk in de ggz. En het NIP wil natuurlijk ook graag weten of de ingezette maatregelen merkbaar effect hebben (of zullen gaan hebben).

Het invullen van de enquête kost u ongeveer 20 minuten. De enquête begint met enkele algemene vragen. Na de algemene vragen volgen vragen over (a) de ervaren regeldruk en (b) de tijdsbesteding bij de diverse activiteiten. De resultaten van deze enquête worden anoniem verwerkt. Mocht u geïnformeerd willen worden over de resultaten, dan kunt u dat in de enquête aangeven.

De enquête is bereikbaar via de volgende link: http://www.formdesk.com/qconsult1/MBS_GGZ