Duwtjes (nudges) in de goede richting zetten aan tot ander leergedrag op de werkvloer

Vanuit HR-beleid wordt vaak geredeneerd dat mensen rationeel handelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt juist dat veel van het menselijk gedrag onbewust, dus niet rationeel is. Een innovatieve methode die uitgaat van menselijke denkfouten is nudging.

Nudges of ‘duwtjes’ in de goede richting, kunnen mensen aanzetten tot ander gedrag.

Het reguliere leren, zoals wij het kennen, vindt formeel plaats, in een cursus op opleiding. Juist het ‘informeel’ leren op de werkvloer draagt bij aan de ontwikkeling van werkenden. Een werkgever moet zich bewust zijn van systematische denkfouten en overtuigingen die het leren belemmeren. Nudges (duwtjes in de goede richting) kunnen deze belemmeringen weghalen waardoor een optimale leeromgeving op het werk ontstaat.

In dit artikel leest u hoe informeel leren gestimuleerd kan worden door gebruik te maken van de werkcontext. Ook vindt u suggesties om nudges in te zetten voor een optimale leeromgeving.