Deelname pilots doorontwikkeling ggz/fz verplicht

Omdat het aantal pilotdeelnemers ver achterblijft bij het minimum dat nodig is om een de nieuwe productstructuur goed te testen beslist de NZa voor 1 oktober of zij zorgaanbieders verplicht deel te nemen aan de pilots. Pilotdeelnemers werden per brief geïnformeerd, ook over eventuele consequenties.

Het NIP onderschrijft het belang van de pilots en heeft begrip voor deze keuze maar vreest dat deze verplichting leidt tot verlies aan draagvlak. Daarom ziet het NIP  er op toe dat de verplichting billijk en uitvoerbaar is en vrijwillige pilotdeelnemers worden ontzien in de aanwijzing. Eerder al ijverde het NIPvoor technische ondersteuning, financiële tegemoetkoming en HoNOS training die iedere pilotdeelnemer kan ontvangen.

In samenwerking met het NIP  en andere partijen ontwikkelt de NZa het nieuwe bekostigingsmodel ggz/fz. Daarvoor is een pilot ingezet, waarin het zorgclustermodel ggz/fz een jaar lang in de praktijk toepast wordt en de ervaringen gedeeld. Aangezien het bekostigingsmodel in 2020 ingevoerd moet worden is de NZa genoodzaakt een selectie van zorgaanbieders te verplichten tot deelname aan de pilot. Ondanks de aanwijzing staat het NIP wel achter de doorontwikkeling clustermodel en uitvoering van Pilots en hopen dat zorgaanbieders zich vrijwillig aanmelden.

Lees hier de toelichting op het besluit NZa tot verplichte deelname pilot bekostigingsmodel ggz/fz