Blog Linde Gonggrijp: Weerbaar op alle niveaus

In het leven maken mensen allerlei fasen door. We worden opgevoed, gaan naar school, kiezen een studie, krijgen werk, stichten een gezin en worden ouder. En in al die fasen kunnen psychologen een rol spelen om ons weerbaar te maken en het leven aan te kunnen. Zij kunnen ons helpen bij het gezond opvoeden, het ontwikkelen van levensvaardigheden, ons stimuleren gezond in ons werk te staan en zingeving in werk en ons persoonlijk leven te bevorderen. Zo wordt mentaal leed voorkomen.

Psychologen doorlopen in hun carrière ook een cyclus. Ze beginnen met studeren, kiezen een afstudeerrichting en zoeken een werk- en of opleidingsplek. Vervolgens willen ze doorontwikkelen in hun werk en vitaal blijven. Kortom: ze willen weerbaar blijven op de arbeidsmarkt. Het NIP is er om hen in al deze fasen te ondersteunen. Zo zaten we onlangs nog om de tafel met de ministeries van VWS en SZW om over opleidingsplaatsen te praten. In deze lijn stelt het NIP bij het ministerie ook de werkervaringsplekken ter discussie, werkplekken die worden ingevuld door jonge psychologen tegen een stagevergoeding. Zo helpt het NIP de jonge psycholoog weerbaar te maken op de arbeidsmarkt. Maar ook voor de carrière van de ervaren en oudere psychologen is het NIP in beweging. Neem de discussie over zorgplafonds.

Het NIP volgt de actualiteit en ondersteunt de psycholoog op administratief, kwalitatief en praktisch gebied en helpt innoveren waar kan.

De vereniging doorloopt eveneens zo’n inspirerende cyclus. Het NIP laat zich inspireren tot innovatie en ontwikkeling door de diversiteit aan individuele leden. Maar ook door de grotere stromingen binnen de psychologie; en we verkennen nieuwe werkterreinen van de psycholoog: consumenten- en omgevingspsychologen en psychologen die op onverhoedse plekken actief zijn in bedrijven, we noemen hen de verborgen psychologen.

De ontwikkeling is voor de vereniging nu heel concreet en actueel in de vorm van de herstructurering die we doorvoeren. Daarbij maken de secties een ontwikkeling door en worden krachtiger en de leden worden meer dan ooit het hart van de vereniging. Zo blijft het NIP toegevoegde waarde bieden aan alle leden, en stimuleren we elkaar om gezamenlijk tot actie over te gaan. We gaan de nieuwe ontwikkelingen met elkaar opvangen en kunnen elkaar inspireren. Want we moeten het samen doen. De vereniging kan niet zonder leden en de leden kunnen niet zonder verenging. Hoe groter en krachtiger we zijn, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen. Samen hebben we inhoud, inspiratie én invloed.

Op die manier wordt de vereniging weerbaar en bestand tegen de toekomst; zo worden we de vereniging van de 21ste eeuw.

We gaan ons weerbaar maken komend jaar: als individu, als psycholoog, en als vereniging. Ik heb zin in de toekomst. Tot volgend jaar!

 

Lees hier alle blogs