Amsterdam vergoedt eigen risico voor jongeren

Bent u NIP lid en werkzaam met jongeren in de regio Amsterdam? Vanaf 1 december vergoedt de gemeente Amsterdam het eigen risico van 385 euro voor jongeren die een behandeling voor psychische problemen nodig hebben. De gemeente wil hiermee onderzoeken of jongeren dan minder snel hun behandeling staken. 

Daarmee toont de gemeente Amsterdam dat het oog heeft voor het belang van continuïteit van psychologische zorg bij jongeren bij de overstap van Jeugdwet naar Zorgverzekeringswet.

De gemeente constateert dat het eigen risico een drempel vormt om een ggz-behandeling voort te zetten. Jonge zorgmijders komen echter op latere leeftijd vaak opnieuw in zorg, maar dan met zwaardere (en duurdere) problemen. Ggz-organisaties rekenden uit dat Amsterdam zo’n 450 jonge zorgmijders heeft.

Ook in de volwassenenpsychiatrie is de drempel van het eigen risico onderwerp van discussie. Psychiaters moeten vaak onwillige, psychotische mensen ervan overtuigen dat ze een behandeling nodig hebben. De mededeling dat die behandeling 385 euro kost werkt averechts, stellen zij.

De pilot in de gemeente Amsterdam duurt een jaar en is een samenwerking met het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA)