1200-627-blije-ouderen-old-people-616718_1920

Kabinetsplan Voltooid Levenseinde geeft verkeerd signaal aan ouderen

De sectie Ouderenpsychologen van het NIP vinden dat het kabinetsplan Voltooid Leven een verkeerd signaal geeft aan ouderen. Dat stellen voorzitter Marjan van de Laar en gz-psycholoog Maritza Allewijn zaterdag 12 november in Trouw.

“Als je doodgaan als een normale behandeling gaat aanbieden, creëer je tunnelvisie. De weg naar de hulpverlening wordt dan de pas afgesneden. De ministers schrijven: ‘We laten deze groep nu in de kou staan’. Zorg ervoor dat ze het lekker warm krijgen, zou ik zeggen.” aldus Van de Laar.

Lees het interview 

De ministers Schippers en van der Steur reageren in de Kamerbrief ‘Kabinetsreactie en visie Voltooid Leven’ op het rapport van de Adviescommissie Voltooid leven, meestal de commissie Schnabel genoemd. Dit rapport: Voltooid leven, over hulp bij zelfdoding aan mensen, die hun leven voltooid achten verscheen begin 2016. Het kabinet komt met een voorstel om hulp bij zelfdoding onder voorwaarden wettelijk mogelijk te maken. Een van die voorwaarden is toetsing vooraf door speciaal daartoe opgeleide hulpverleners. Omdat psychologen expliciet genoemd worden in de brief van de minister, hecht het NIP er waarde aan haar standpunt in deze kenbaar te maken. Het standpunt is opgesteld door de Sectie Ouderenpsychologie van het NIP.

Lees het standpunt Hulp voor ouderen met een langdurig doodsverlangen

Binnen het NIP leeft het onderwerp en zullen we de dialoog verder aangaan over dit thema.