Groepspraktijken kunnen als vrijgevestigden kwaliteitsstatuut indienen

GGZ zorgaanbieders met personeel in loondienst kunnen alsnog een kwaliteitsstatuut voor vrijgevestigden invullen en indienen. Een belangrijk knelpunt is hiermee weggenomen voor van rechtswege toegelaten zorginstellingen, zoals groepspraktijken en kleine zorginstellingen. Zorgaanbieders die in 2017 curatieve ggz onder de zorgverzekeringswet willen aanbieden wordt dringend aangeraden het kwaliteitsstatuut voor 1 december aan te bieden.

 

Het kwaliteitsstatuut is een door veldpartijen in de ggz gezamenlijke opgezette veldnorm voor kwaliteit in de curatieve ggz die onder de ZVW wordt geboden. Vanaf 1 januari 2017 moet iedere zorgaanbieder in dit domein een eigen kwaliteitsstatuut openbaar maken. Zorgaanbieders moeten daarbij kiezen of zij als vrijgevestigde (sectie 2) of als instelling (sectie 3) zorg leveren. Voor sectie 2 was in het model kwaliteitsstatuut opgenomen dat een praktijk geen personeel in loondienst mag hebben. Voor sectie 3 moet een zorgaanbieder beschikken over een WTZi erkenning en een van de daarbij horende AGB-codes. Een groep van kleine zorginstellingen viel hierdoor tussen wal en schip doordat zij wel personeel in loondienst hebben, maar niet de juiste agb code voor een instelling bezitten. Sinds het openen van het portaal ggzkwaliteitsstauut.nl hebben zich veel zorgaanbieders gemeld voor wie het om deze reden onmogelijk was om aan het wettelijk verplichte kwaliteitsstatuut te voldoen. Omdat het niet mogelijk bleek voor deze zorgaanbieders alsnog een praktijkcode beschikbaar te maken, is besloten dat zij alsnog een kwaliteitsstatuut onder sectie 2 kunnen indienen. Hierbij dient wel iedere regiebehandelaar die zelfstandig zorg verleent in de praktijk een eigen kwaliteitsstatuut op te stellen en in te dienen.

Verzekeraars volgen het kwaliteitsstatuut

Verzekeraars scharen zich achter het kwaliteitsstatuut als kwaliteitsnorm voor de ggz. Zij hebben toegezegd om zorgaanbieders extra tijd te geven hun contractering bijtijds op orde te maken. Informatie hierover kunt u vinden op de website en bij de inkoopafdelingen van verzekeraars.

Stappen tot een kwaliteitsstatuut voor groepspraktijken:

  1. Alle in de praktijk werkzame regiebehandelaren met BIG-registratie registreren zich met eigen AGB code en praktijk-agb-code bij www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.
  2. Iedere regiebehandelaar van de praktijk download het format voor vrijgevestigden en vult deze in. Gegevens die voor alle zorgaanbieders in de praktijk gelden (zoals professioneel netwerk, contracten, klachtenregeling e.d.) kan men van elkaar overnemen
  3. Iedere regiebehandelaren uploadt het ingevulde kwaliteitsstatuut weer via www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
  4. Zodra het ingediende kwaliteitsstatuut is goedgekeurd maakt de praktijk de kwaliteitsstatuten van de daar werkzame regiebehandelaren openbaar, bijvoorbeeld via de website van de praktijk.