Wat zijn de consequenties voor NIP-leden dat het Kwaliteitsstatuut GGZ is opgenomen in Register ZINL?

Op 31 maart 2016 is het model kwaliteitsstatuut ggz door Zorginstituut Nederland (ZINL) opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden. Wat betekent dat precies en welke consequenties heeft het kwaliteitsstatuut voor NIP-leden? Namens het NIP verzorgde beleidsmedewerker Bas Wijffels afgelopen maand een aantal informatiebijeenkomsten. Hij zet de belangrijkste punten uit zijn presentatie nog eens voor u op een rij.

 

‘Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van curatieve ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te registreren bij Zorginstituut Nederland. Die verplichting geldt zowel voor vrijgevestigde aanbieders als voor instellingen. Het model kwaliteitsstatuut ggz geeft aan wat er in deze kwaliteitsstatuten geregeld moet zijn. Het zal met enige regelmaat worden geëvalueerd en aangepast. De vorm van het statuut is zodanig dat het ook kan worden toegepast in andere delen van de (geestelijke) gezondheidszorg zoals de kinder- en jeugd-ggz, de langdurige zorg en de overige zorg. Over al deze ontwikkelingen zal het NIP haar leden blijven informeren, onder andere via dit katern, de nieuwsbrief en de website.’ 

 

Weloverwogen keuze cliënt

‘Met een kwaliteitsstatuut in de hand wordt het voor zorgprofessionals eenvoudiger om de juiste hulp op de juiste plaats te leveren, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk. Het stelt bovendien de cliënt in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en biedt de cliënt inspraak in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling. Ook stelt het statuut zorgverzekeraars, financiers en toetsende en toezichthoudende instanties in staat zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van de zorg die een aanbieder levert.’ 

 

Wat hebben we er eigenlijk aan?

  • De zorgaanbieder legt op eenduidige manier vast hoe de kwaliteit is geborgd. Dat schept duidelijkheid voor alle betrokken partijen.
  • Werkafspraken binnen instellingen en tussen zorgaanbieders worden helderder. 
  • De cliënt kan van iedere zorgaanbieder terugvinden hoe de zorg georganiseerd is en op basis hiervan een keuze maken 
  • De zorgverzekeraar kan voor iedere zorgaanbieder de organisatie en kwaliteit terugvinden en kan op basis hiervan inkoop organiseren 

 

Meer weten?

 

Weten wat er nog meer speelt binnen de vereniging?

In onze NIP-katern vertellen we maandelijks waar de vereniging zoal mee bezig is. De katern zit in de middenpagina van tijdschrift De Psycholoog en ontvangt u automatisch als NIP-lid in uw brievenbus. Nog geen lid?